Rutiner inför vinter och sommar

Invintring
Invintring görs under perioden Ölands skördefest (sista helgen i september)-15 oktober

Våröppning
Våröppning görs under perioden 1 maj – Kristi Himmelfärdsdagen (10 maj 2018, 30 maj 2019, 21 maj 2020).

Här hittar du en checklista på hur invintring respektive våröppning utförs.

Schema för invintring respektive våröppning 2020-2023

Ansvarig Datum
Invintring 2020 Sven
Våröppning 2021 Per
Invintring 2021 Nils
Våröppning 2022 Lars
Invintring 2022 Erik
Våröppning 2023 Anna

Ansvarig meddelar datum för genomförande av uppdraget via mail till samtliga ägare.