Rutiner inför vinter och sommar

Invintring
Invintring görs under perioden Ölands skördefest (sista helgen i september)-15 oktober

Våröppning
Våröppning görs under perioden 1 maj – Kristi Himmelfärdsdagen (10 maj 2018, 30 maj 2019, 21 maj 2020).

Här hittar du en checklista på hur invintring respektive våröppning utförs.

Schema för invintring respektive våröppning 2017-2020

Ansvarig Datum
Invintring 2017 Per
Våröppning 2018 Sven
Invintring 2018 Lasse
Våröppning 2019 Nils
Invintring 2019 Anna
Våröppning 2020 Erik

Ansvarig meddelar datum för genomförande av uppdraget via mail till samtliga ägare.