Avgifter och ekonomi

Avgifter

Årsavgift för släktföreningen                                    10 kr
Årsavgift ägare                            1 500 kr resp. 2 000 kr
Avgift boende per dygn för vuxen                           25 kr
Avgift boende per dygn för barn under 18 år    12,50 kr
Avgift boende per dygn för barn under 1,5 år          0 kr

Inbetalning

Betalning sker till Jonsbo:s bankkonto:

Sparbanken Skåne
Clearingnummer: 8313-9
Kontonummer: 534 071 966-4