Åtgärdslista

Det finns alltid saker som behöver fixas och underhållas på Jonsbo. En hel del ordnas av sommargästerna på Jonsbo som t ex gräsklippning, krattning av gångar, röjning i skogen etc. Andra saker behöver planeras. Följande åtgärdslista upprättades vid ett ägarmöte 2010. Lämna gärna kommentarer kring sådant som är åtgärdat eller sådant som bör läggas till på listan.

Attgöra_jonsbo (Worddokument)